PROJECT Ravagro

Ombouw oude TSX47,67,87 familie naar Schneider Unity processors en bijhorden PLC programma aanpassingen


Bij Ravagro werden de oude telemecanique PLC's vervangen door de nieuwe Unity PLC's. Tevens werden de programma"s omgzet van PL7-3 onder OS2 naar Unity. Hiervoor diende we de PLC programmatie ook aan te passen naar de nieuwe positioneerkaarten.

De oudere externe communicatie units konden behouden blijven in combinatie met de nieuwe PLC's mits de toch wel noodzakleijke programmatie aanpassingen binnen de Unity software.

Deze omzettingen gebeurde ook met als tussen stap de PL7-PRO. Ook PL7-PRO projecten kunnen volledig door onze diensten uitgewerkt worden zonder dat er eventueel moet verder door gewerkt worden naar Unity.

Kernpunten

  • Ombouw PL7-3 naar Unity
  • TSX Unity PLC's
  • PL7-PRO
  • Seriële communicatie
  • Pnoz multi
  • Draadloos netwerk
  • Ethernet communicatie
  • Positioneerkaarten
  • Vijoe designer
  • EPLAN schema's