Referenties

Op deze pagina stellen wij in het kort onze SCADA projecten met citect en vijeo citect voor.

Citect en Vijeocitect behoren sinds een tijdje tot de Schneider groep. Als Limas zijnde zijn we reeds actief met Citect vanaf 1997.

Hier enkele projecten en een korte impressie ervan:

  • Productieovens opvolgen en besturen
  • Aansturing en opvolgen Anion installatie
  • Productie D-lijn
  • Volledige waterzuiveringen
  • Aansturing en opvoling Demin water
  • Opvolging en besturing watermolen
  • Opvolging en Historian groenestroom productie
  • Analytische trendingen
  • Glasrecyclage productieproces

Een kort voorbeeld op youtube